* --
Υποστήριξη/Υπηρεσίες

Η Ionian Optical είναι μια καταξιωμένη εταιρία στην ελληνική αγορά ενώ παρέχει τις υπηρεσίες της στο κοινό για περισσότερα από 50 έτη. Διανέμει υψηλού επιπέδου εξοπλισμό για τους επαγγελματίες του χώρου.

Τα τελευταία 10 έτη η Ionian Optical έχει αυξήσει σταθερά το μερίδιο της στην ελληνική αγορά.

Τα στελέχη της Ionian Optical προσπαθούν για σταθερή και συνεχόμενη ανάπτυξη της εταιρίας, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το επίπεδο εξυπηρέτησης είναι αυτό που διαφοροποίησε την εταιρία από τους ανταγωνιστές της και την έφερε στην σημερινή θέση που έχει στην αγορά.

Διεύθυνση:
Αγ. Γεωργίου 21α (Πλατεία Δούρου),
152 34 Χαλάνδρι Αθήνα
Τηλ.: 210 681 6845, 210 682 6779, 210 6892022,
Fax: 210 684 0657

Εγγύηση

Η Ιονιαν Οπτικαλ Α.Ε. σας παρέχει εγγύηση τριών ετών για τον τροχό σας LE 9000 με τέσσερις και πέντε διαμαντόπετρες καθώς και στον τροχό multi edger ME - 1000 και σε όλους τους κεντραδόρου.

Στα υπόλοιπα μηχανήματα και όργανα φακών επαφής πλήρης εγγύηση δύο ετών.

Η εγγύηση εχει ισχύ εφ΄οσων γίνεται η ετήσια προληπτική συντήρηση. Εξαιρούνται βλάβες που προέρχονται απο τριτογενείς παράγοντες πχ φωτία, πλυμμήρες, σεισμοί κλπ